eddebaufre.org
gallium (georgia)
2009
oil on canvas
13 1/4"x 9 1/2"
collection of Georgia Povlsen
PREV / NEXT   3 / 6
BACK TO ELEMENTAL